دهم آذر 1392

حضور و غیاب اعضا


حضور

نام ونام خانوادگی

ردیف

 

سیاهکاری مرتضی

1

 

داور محمدرضا

2

 

پیغمبری محمدرضا

3

 

لاجوردی سیدعلی

4

 

ضیاءبخش راضیه

5

 

جهانی نژاد مریم

6

 

اسمی زهرا

7

 

پیله وریان فاطمه

8

 

مرادی ملیحه

9

 

قدرتی معصومه

10

 

صداقت زهرا

11

 

کریمی اعظم

12

 

حسینی مقدم اشرف السادات

13

 

دشتی اعظم

14

 

روحانی بیدگلی مریم

15

 

اصیلیان زهره

16

 

زارع صدر نیره

17

 

جولایی لیلا

18

 

کاظمیان

19

 

فاطمه کریمی طاهری

20

 

 مرضیه نیکخواه

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

نوشته شده توسط گروه هاي آموزشي در 20:23 |  لینک ثابت   • 
مطالب قدیمی‌تر